Το πρόγραμμα του Δήμου για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, η διαδικασία και οι προθεσμίες και η παράκληση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος προς τους δημότες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Κομοτηνής. Οι υπηρεσίες του Δήμου, στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογραφεί με αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης, συλλέγουν οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους και αποτελούν εστίες μόλυνσης λόγω της συσσώρευσης απορριμμάτων κάτω από αυτά. Επιπρόσθετα, τα εγκαταλελειμμένα αυτά οχήματα καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, αλλά και εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και άλλων οχημάτων.

Για τη συλλογή τους εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 και, πιο συγκεκριμένα, μετά από καταγγελίες δημοτών αλλά και αυτοψίες υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου γίνεται καταγραφή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Στα οχήματα που εντοπίζονται τοποθετείται αυτοκόλλητο προειδοποίησης και μετά το πέρας των 45 ημερών, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Κομοτηνής ως απόβλητα.

Τότε αναλαμβάνει το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο, με τη βοήθεια της αδειοδοτημένης εταιρείας ανακύκλωσης, προβαίνει στη συλλογή του οχήματος και αφού το αποθηκεύσει για 10 ημέρες και δεν αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη, οδηγείται για ανακύκλωση. Ο ιδιοκτήτης, προκειμένου να παραλάβει το όχημα εντός του διαστήματος των 10 ημερών, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ στην εταιρεία ανακύκλωσης ως έξοδα συλλογής και φύλαξης.

Ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής, αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, κ. Γιάννης Μουρτίδης, απευθύνει παράκληση προς τους συνδημότες μας, που δε σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν άλλο τα αυτοκίνητά τους, να μην τα εγκαταλείπουν αλλά να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Όπως, μάλιστα, επισημαίνει, η παράδοση εγκαταλειμμένου οχήματος σε εταιρεία ανακύκλωσης δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον κάτοχο.