Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής θα πραγματοποιήσει, για ακόμα μία χρονιά, οφθαλμολογικούς ελέγχους στα φιλοξενούμενα νήπια των Παιδικών Σταθμών του, με το Διόφθαλμο Διαθλασίμετρο (Plusoptix A12R), στις κάτωθι ημέρες:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ 29/5/2018 Παιδικός Σταθμός Αιγείρου
ΤΡΙΤΗ 29/5/2018 Παιδικός Σταθμός Ν. Καλλίστης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2018 Παιδικός Σταθμός Ν. Σιδηροχωρίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5/2018 Παιδικός Σταθμός Κοσμίου
ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2018 Παιδικός Σταθμός Ροδίτης
ΠΕΜΠΤΗ 07/06/2018 Γ’ Παιδικός Σταθμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/06/2018 Ε’ Παιδικός Σταθμός
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/06/2018 Ζ’ Παιδικός Σταθμός
ΤΡΙΤΗ 12/06/2018 Α’ Βρεφονηπιακός  Σταθμός
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/06/2018 Η’ Παιδικός Σταθμός
ΠΕΜΠΤΗ 14/06/2018 Α’ Παιδικός Σταθμός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/06/2018 Β’ Παιδικός Σταθμός