Από την ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2018 Δ΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ».