Ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό «εργαλείο», για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, απέκτησαν πρόσφατα οι Δήμοι της χώρας. Ο λόγος για το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο διαθέτει συνολικό κονδύλι, ύψους 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις Δήμοι του Νομού Ροδόπης μπορούν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα με συνολική χρηματοδότηση της τάξης των 886.000 ευρώ. Ειδικότερα, για τον Δήμο Κομοτηνής το όριο της χρηματοδότησης από το «Φιλόδημος ΙΙ» ανέρχεται στο ποσό των 240.000 ευρώ.

Με το ανωτέρω ποσό σχεδιάζεται να αναβαθμιστούν 9 παιδικές χαρές της πόλης και των οικισμών. Συγκεκριμένα, προκρίνονται οι παιδικές χαρές:

  1. Επί της οδού Ιασωνίδου
  2. Στην περιοχή του ΟΣΕ
  3. Στην πλατεία Π.Μελά (Οδός Λαμπουσιάδη)
  4. Στην Καρυδιά
  5. Στο Κόσμιο
  6. Στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι, στο χώρο της Κοινότητας
  7. Στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι, στην πλατεία
  8. Στον οικισμό Παραδημή, στην πλατεία
  9. Στον οικισμό Παγούρια, στην τριγωνική νησίδα

Η σχετική εισήγηση θα τεθεί προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, αφού ληφθεί απόφαση του οργάνου, θα κατατεθεί επίσημη πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα.