Ενημερώθηκαν για την εθελοντική αιμοδοσία, τη δωρεά οργάνων και τη δωρεά μυελού των οστών και αιμοπεταλίων

βρείτε μας και στο facebook

Τις εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής επισκέφτηκε τη Δευτέρα αντιπροσωπεία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, εκπροσωπώντας τον σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

rrrr

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους δόκιμους αστυφύλακες της Σχολής για τα θέματα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς οργάνων, της δωρεάς μυελού των οστών και αιμοπεταλίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πιεστικές ανάγκες αίματος για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία.