Από 22 Μαΐου έως 16 Ιουνίου θα γίνονται οι αιτήσεις επανεγγραφής-εγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2017 – 2018, στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες εγγραφές και επανεγγραφές θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό της 1ης επιλογής του γονέα από τις 09:00 έως τις 13:00 μετά από επικοινωνία με τον Παιδικό Σταθμό, και θα παραλαμβάνονται από τις Προϊσταμένες  των Παιδικών Σταθμών.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που γεννήθηκαν από 01-01-2013 (προνήπια) έως 30-3-2015.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δύναται να φιλοξενούν και προνήπια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την 30η/09/2017 να έχει συμπληρώσει την ηλικία των  2 ½ ετών και να αυτοεξυπηρετείται.

Η επιλογή των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής έκθεσης που υποβάλλει η ειδική επιτροπή επιλογής νηπίων.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ (Γρ. Μαρασλή 1) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr)  και την ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ (www.kemeak.gr).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες Θα μπορούν να προμηθεύονται από τους Παιδικούς Σταθμούς, από τη Γραμματεία του ΚΕΜΕΑ (Γ. Μαρασλή 1 – 1ος Όροφος, τηλ. 25310/23175, 25310/72414), από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr) καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΜΕΑ (www.kemeak.gr).

Στο ΚΕΜΕΑ του Δήμου Κομοτηνής οι εξής Παιδικοί Σταθμοί:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α’ Παιδικός Σταθμός ΓΕΩΡΓ. ΖΑΡΙΦΗ 1 25310 84656
Β’ Παιδικός Σταθμός ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 25310/27135
Γ’ Παιδικός Σταθμός ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 11 25310/28281
Ε’ Παιδικός Σταθμός ΟΛΥΜΠΟΥ 1 25310/31190
Ζ’ Παιδικός Σταθμός Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 25310/22705
Η’ Παιδικός Σταθμός ΓΟΡΓΟΠΟΤΆΜΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25310/72342
Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 25310/31538
Παιδικός Σταθμός Κοσμίου ΚΟΣΜΙΟ 25310/29083
Παιδικός Σταθμός Ροδίτη ΡΟΔΙΤΗΣ 25310/37731
Παιδικός Σταθμός Νέου Σιδηροχωρίου ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 25310/51382
Παιδικός Σταθμός Αιγείρου ΑΙΓΕΙΡΟΣ 25310/97202
Παιδικός Σταθμός Νέας Καλλίστης ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ 25350/21313