Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η εναρκτήρια συνάντηση («kick off meeting») του Έργου «ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory – Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή (“SOCIAL FORCES”)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V‐A GREECE – BULGARIA 2014‐2020.

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝ.ΡΟ.) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., επικεφαλής  Εταίρος του προγράμματος, ήταν ο διοργανωτής της συνάντησης στα γραφεία της Εταιρείας στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή των εταίρων της Κοινοπραξίας.

Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του σχεδιασμού των κοινών δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας, για τη δημιουργία καινοτόμου Δομής στήριξης που θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό Help Desk στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.

«Αυτό θα αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για την τοπική κοινωνία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου αναφέρονται στην αύξηση της ικανότητας των φορέων χάραξης πολιτικής, και των ενδιαφερόμενων μερών στον εντοπισμό των αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή, ευνοώντας έτσι την τοπική αειφόρο ανάπτυξη», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΡΟ., κ. Στάθης Κεφαλίδης.

Ξεκινώντας από διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι σκοπεύουν να ανταλλάξουν εμπειρίες, μεθόδους. εργαλεία και επιτυχημένες καλές πρακτικές στο πεδίο της ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα, που έχει διάρκεια 24 μηνών, συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε. και κατά 15% από εθνικούς πόρους.