Τι έδειξε η έρευνα για το οικονομικό προφίλ των τοπικών επιχειρήσεων.

Παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης τα αποτελέσματα της έρευνας του Δ.Π.Θ. για τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων του νομού μας, που έχουν έδρα την Κομοτηνή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, με εντολή της Ομοσπονδίας, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 με τον Συντονισμό του καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Διονύση Χιόνη και με υπεύθυνους έρευνας τους Δρ. Βασίλη Ζουμπουλίδη, επιστημονικό συνεργάτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ και Σπυρίδωνα Μάρκου, υποψήφιο διδάκτορα του ίδιο τμήματος.

Το μέγεθος του δείγματος ήταν 300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή, ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, τα οποία περιελάμβαναν ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, καθώς και τις υποκατηγορίες του δεύτερου τύπου, όπως ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας, διχοτομικές, βαθμονόμησης και κατάταξης.

Τα ειδικά ή επιμέρους συμπεράσματα παραθέτονται στις αντίστοιχες ερωτήσεις και απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Από τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, που παρατίθενται παρακάτω, εντύπωση μεταξύ άλλων προκαλεί το γεγονός ότι ο κάθετος οδικός άξονας 75 της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, δεν επέδρασε τόσο αρνητικά όσο αναμενόταν.

Αναλυτικά τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχουν ως εξής:

 • Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, περίπου 70%, λειτουργεί πάνω από 10 χρόνια και στις περισσότερες περιπτώσεις, περίπου 60%, υπό την ίδια διεύθυνση ή ανάλογα ιδιοκτησία.
 • Το 94,2% των ερωτηθέντων είναι κατά κύριο επάγγελμα βιοτέχνες/έμποροι.
 • Το 73,3% του δείγματος είναι ατομικές επιχειρήσεις.
 • Το 45,7% των επιχειρήσεων δεν απασχολεί προσωπικό.
 • Το 59,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η κατάσταση της επιχείρησης τους το τελευταίο έτος επιδεινώθηκε.
 • Το 44,7% των ερωτηθέντων προσδοκούν πως η κατάσταση της επιχείρησης τους το επόμενο έτος θα επιδεινωθεί.
 • Οι προβλέψεις σχετικά με τον κύκλο εργασιών καταδεικνύουν ότι το 46,2% των ερωτηθέντων αναμένει πως θα υπάρξει μείωση.
 • Το 48,3% των ερωτηθέντων αναμένουν πως θα υπάρξει μείωση των παραγγελιών/της ζήτησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους.
 • Το 63,1% των συμμετεχόντων αναμένουν πως θα υπάρξει μείωση της ρευστότητας της επιχείρησης τους.
 • Το 42,1% των ερωτηθέντων αναμένει μείωση των επενδύσεων στην επιχείρηση τους.
 • Το 37% απάντησε ότι οι τιμές των προϊόντων της επιχείρησής τους θα παραμείνουν αμετάβλητες, ενώ το 32,7% προτίθεται να τις μειώσει.
 • Σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης στην επιχείρησή τους, το 49% δεν αναμένει καμία μεταβολή ενώ το 24,7% αναμένει μείωση.
 • Το ενδεχόμενο κλεισίματος της επιχείρησής τους το 22% των ερωτηθέντων εκτιμά πως είναι αρκετά πιθανό και το 19,7% πολύ πιθανό.
 • Το 63,7% των ερωτηθέντων απάντησε πως το προσωπικό της επιχείρησής τους κατά το τελευταίο έτος παρέμεινε αμετάβλητο.
 • Το 53,3% εκτιμούν πως το προσωπικό της επιχείρησής τους κατά τους επόμενους μήνες θα παραμείνει αμετάβλητο, ενώ 16,3% ότι θα μειωθεί.
 • Το 40% των ερωτηθέντων δεν μείωσαν τις ώρες εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρησή τους κατά το τελευταίο έτος, ενώ 27,7% απάντησαν ότι τις μείωσαν.
 • Σχετικά με τις αποδοχές των απασχολούμενων στην επιχείρησή τους, το 44% απάντησαν ότι δεν τις μείωσαν, ενώ 15% απάντησαν ότι τις μείωσαν σε όλους τους απασχολούμενους.
 • Το 55,7% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν έχουν καθυστερήσει να καταβάλουν τις αποδοχές του προσωπικού τους, τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 11,7% δήλωσε πως έχει αναγκασθεί γι’ αυτό το χρονικό διάστημα να μην τις καταβάλει έγκαιρα.
 • Το 46,3% απάντησε πως δεν σκοπεύει το επόμενο χρονικό διάστημα να κάνει μειώσεις στις αποδοχές του προσωπικού του, ενώ το 9,3% σκοπεύει να κάνει περικοπές σε όλους.
 • Το 51,7% δεν απασχολεί προσωπικό με μερική απασχόληση, ενώ το 10,3% χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυτή τη μορφή απασχόλησης.
 • Το 13,7% απαντά ότι απασχόλησε άνεργο με επιδότηση ΟΑΕΔ, το 7,3% με προγράμματα μαθητείας, ενώ το 34,7% δεν χρησιμοποίησε καμία επιδοτούμενη μορφή απασχόλησης.
 • Σχετικά με την επίδραση στην επιχείρηση τους της λειτουργίας του κάθετου οδικού άξονα 75 της Εγνατίας Οδού Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, 58% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν επέδρασε καθόλου, ενώ το 24,2% πως επέδρασε αρνητικά.
 • Τις σχέσεις/επαφές τους με φορείς της δημοτικής ή/και περιφερειακής αυτοδιοίκησης το 35% των ερωτηθέντων τις κρίνει ως μέτριες, ενώ το 11,7% ως άσχημες.
 • Το 87,7% απαντά ότι γνωρίζει την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών  Σωματείων Νομού Ροδόπης (ΟΕΒΕΣ).

Η έρευνα καταγράφει ότι η πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο έτος θα είναι φθίνουσα. Το μίγμα των συσταλτικών οικονομικών μέτρων αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στα εισοδήματα και την κατανάλωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76,7% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πωλούν τα προϊόντα τους σε ιδιώτες καταναλωτές, η αναμενόμενη περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων αναμένεται να πλήξει άμεσα τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να αναστείλει τις όποιες επενδυτικές πρωτοβουλίες είχαν σχεδιαστεί. Σχετικά με αυτές τις πρωτοβουλίες αξίζει να επισημανθεί, ότι η τάση αυτή ενισχύεται τόσο από τη μειωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση όσο και από την έλλειψη ροών από κέρδη, που οδηγεί σε ανεπάρκεια επενδυτικών κεφαλαίων.