Μια εξόχως ενδιαφέρουσα ημερίδα, με θέμα «Το βιβλίο ως αντικείμενο – Πίσω από τις λέξεις», διοργανώνει το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής στο Ίδρυμα Παπανικολάου στις 18 Μαΐου, θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί και περιλαμβάνει τέσσερις συνεδρίες σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα: