Η απόφαση της Συγκλήτου για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σημαντική μείωση του αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στα τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, προβλέπει η σχετική απόφαση που έλαβε ομόφωνα η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 τα 18 τμήματα του Δ.Π.Θ. υποδέχτηκαν συνολικά 3.745 πρωτοετείς φοιτητές. Ειδικότερα, στα 8 τμήματα που έχουν έδρα την Κομοτηνή η απόφαση του Υπουργού Παιδείας κατένειμε συνολικά 1.980 εισακτέους. Με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου, η οποία αποτελεί την πρόταση του Ιδρύματος προς το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη χρονιά, οι παραπάνω αριθμοί προβλέπεται να περιοριστούν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Για την ακρίβεια, η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των τμημάτων, αποφάσισε ο αριθμός εισακτέων φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να είναι 2.900 σε όλο το Δημοκρίτειο (-22,5%) και 1.550 στα τμήματα της Κομοτηνής (-21,7%). Τον τελευταίο λόγο για το ζήτημα θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος μέσα στους επόμενους μήνες θα εκδώσει τη σχετική Υπουργική Απόφαση για όλη την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα μεγέθη σχετικά με τους εισακτέους φοιτητές στα τμήματα του Δ.Π.Θ., στην Κομοτηνή, όπως αυτά ορίστηκαν από την περσινή Υπουργική Απόφαση και όπως προτείνονται από την Σύγκλητο του Ιδρύματος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Κομοτηνή)Αριθμός εισακτέων 2017Προτεινόμενος αριθμός εισακτέων 2018
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ150120
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ200150
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ320300
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ200120
ΝΟΜΙΚΗΣ450400
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ270220
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ15080
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ240160
ΣΥΝΟΛΟ1.9801.550