Ξεκινά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η συζήτηση για τον προσδιορισμό τους

Στα ίδια επίπεδα με του 2017 αναμένεται να διατηρηθούν τα δημοτικά τέλη για τους δημότες Κομοτηνής το 2017. Τούτο, τουλάχιστον, προβλέπει η εισήγηση της διοίκησης και της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, που θα αποτελέσει βάση της συζήτησης στα συλλογικά όργανα, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Η συζήτηση γύρω από την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων δημοτικών τελών, θα ξεκινήσει αύριο Τρίτη, 25 Ιουλίου, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής περιλαμβάνει 9 θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό των  συντελεστών των δημοτικών τελών και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες: τελών στάθμευσης, τελών διαμονής παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων, τελών καθαριότητας και φωτισμού, δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων-έργων, τελών διαφήμισης, τελών ακίνητης περιουσίας, τέλους καθαριότητας-φωτισμού στους διαμένοντες παραθεριστές της παραλίας Μέσης, δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών νεκροταφείων, τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων και τέλους εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς.

Η απόφαση που θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή θα διαβιβαστεί ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει τον τελευταίο λόγο στον προσδιορισμό των δημοτικών τελών του οικονομικού έτους 2018.