Μια τρισδιάστατη «φωτομπάλα» και κατασκευή «ουρανός» με μικρολαμπάκια κατά μήκος της Ερμού

Στην προμήθεια καινούργιου εορταστικού διακόσμου, ενόψει της επικείμενης χριστουγεννιάτικης περιόδου, προβαίνει ο Δήμος Κομοτηνής. Για το σκοπό αυτό, προτίθεται να δαπανήσει κονδύλι που προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.994 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ήδη έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου. Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, τη μεταφορά και την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

Τα προϊόντα που αφορά η προμήθεια είναι:

  • μια κόκκινη φωτεινή τρισδιάστατη μπάλα, με διαστάσεις 3,30×2,50m, και
  • μια κατασκευή «ουρανός» με μικρολαμπάκια led κατά μήκος της οδού Ερμού

Τα φωτιστικά θα είναι πιστοποιημένα για εξωτερική χρήση, από αξιόπιστα υλικά. Ο σκελετός των κατασκευών θα είναι από αλουμίνιο και οι φωτιστικές σειρές θα είναι led από άφλεκτο υλικό και UV προστασία. Τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στηρίγματα για την ασφαλή τοποθέτηση και την σταθερή στήριξή τους και θα έχουν αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες αέρα και βροχής. Σε όλα τα υλικά θα εξασφαλίζεται η στεγανοποίηση και η αντοχή σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. Όλα τα προϊόντα θα καλύπτονται με εγγύηση 2-3 χρόνια και θα είναι συμβατά με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.