Νέο Κανονισμό Πρασίνου, που θα περιλαμβάνει αρχές και κανόνες για την προστασία του αστικού πρασίνου και του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των αλσών, των πάρκων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων χώρων πρασίνου, θα αποκτήσει ο Δήμος Κομοτηνής. Το σχέδιο του Κανονισμού έχει εγκριθεί ήδη από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης θα τεθεί υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η έγκριση και η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού Πρασίνου θα σημάνουν την ενεργοποίηση μιας δέσμης παραβάσεων και κυρώσεων, που προβλέπονται από το προωθούμενο Σχέδιο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημόσιου/δημοτικού πρασίνου τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που βρίσκονται σε δημοτικό χώρο πρασίνου, είναι τα ακόλουθα:

Παράβαση

 

Πρόστιμο

 

Κοπή ή καταστροφή δένδρου

 

Α) για δένδρα που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως δέκα ετών 100 ευρώ
Β) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών

 

200 ευρώ
Κοπή ή καταστροφή θάμνου

 

Α) για θάμνους που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως δέκα ετών 50 ευρώ
Β) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών 100 ευρώ

Επιπροσθέτως, προβλέπονται οι εξής παραβάσεις και τα αντίστοιχα πρόστιμα:

 • Για κλοπή/καταστροφή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ ανά παραβάτη.
 • Για καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Για αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής καταστροφής ή κοπής.
 • Για πρόκληση βλάβης στην προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ ανά δένδρο.
 • Για αυθαίρετη φύτευση σε κοινόχρηστο χώρο ή πεζοδρόμιο, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 10 ευρώ ανά δένδρο.
 • Σε περίπτωση ξήρανσης του δένδρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασής του, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
 • Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη από πτώση δένδρου έχει και την ανάλογη αστική/ποινική ευθύνη (Βάσει των άρθρων 953 και 954 του Αστικού Κώδικα δένδρο ή θάμνος ή οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε χώρο ιδιοκτησίας  ,αυτό ανήκει στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου ,και είναι αυτός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από αυτό).
 • Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών, καθώς και λυμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες συνέπειες στο πράσινο.
 • Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ/m²
 • Για τις εκσκαφές, διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ/m²
 • Για τη τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης που μπαίνουν πάνω από δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ/δένδρο.
 • Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημοτικούς/δημόσιους χώρους πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
 • Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου σε δημοτικό χώρο πρασίνου, προβλέπεται κατ’ αρχάς η άμεση απομάκρυνσή του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ για δίκυκλα, 150 ευρώ Ι.Χ. και 300 ευρώ για φορτηγά.
 • Για την κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου με μπάζα ή άλλα υλικά, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ημέρα.
 • Για το άναμμα και τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ, συν το κόστος των καταστροφών.
 • Για την καταστροφή σιδερένιου προστατευτικού κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.
 • Για τη ρύπανση δημόσιων/δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για τη διενέργεια εκδηλώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 200 ευρώ έως 500 ευρώ.
 • Για τη μερική ή ολική καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα αρδεύσεως) του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο έως 200 ευρώ/τεμάχιο, πέραν του καταλογισμού της αποκατάστασης.
 • Για τη ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, πινακίδων σήμανσης) του δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
 • Για την ανάρτηση απορριμμάτων σε δένδρα, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
 • Για εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαδιών χωρίς υπόδειξη των υπηρεσιών του Δήμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 ευρώ.
 • Για κατάληψη δημόσιου/δημοτικού χώρου πρασίνου από κάδους (σκάφες) για μπάζα, επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ/ημέρα.
 • Για εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων ή μπαζών από εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ/m3.
 • Για ρίψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων από πεζούς ή περιπατητές επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.
 • Για την είσοδο και ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων σε πάρκο, όταν υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά, επιβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ.
 • Για τη ρύπανση στα πάρκα, στα άλση, στις παιδικές χαρές από κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ στον κάτοχο του ζώου.