Προκηρύχτηκε το έργο για τη διαμόρφωση της περιοχής πέριξ του Βυζαντινού Τείχους – 18 μήνες το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και επίσημα η διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το Βυζαντινό Τείχος της Κομοτηνής, που είναι μέρος και συνέχεια της συνολικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ», προϋπολογισμού 1.220.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ οι  προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Τρίτη, 9 του ίδιου μήνα. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, θα υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο και θα αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο εντός 18 μηνών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Όπως προαναφέρθηκε, το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το Βυζαντινό Τείχος της Κομοτηνής και, πιο συγκεκριμένα, την ανάπλαση της περιοχής εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους και εσωτερικά, επί της οδού Σοφούλη. Προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

  • Σε πρώτη φάση θα γίνει ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σωκράτους και Σοφούλη.
  • Σε δεύτερη φάση θα γίνει διάνοιξη και διαμόρφωσης πολιτιστικής διαδρομής και χώρου αναψυχής γύρω από το Τείχος.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως του 1933, και ο σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξης της πόλης της Κομοτηνής.

ΦΑΣΗ Α

Οι δρόμοι Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους θα μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει σκοπό την αύξηση κατά το μέγιστο του πλάτους των πεζοδρομίων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία άνετης ζώνης περιπάτου. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο και θα επιστρωθούν με ψυχρά υλικά, σύμφωνα με τους κανόνες του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Οδοί Νικηφόρου Γρηγορά και Σωκράτους

Κομοτηνή: Η «μεταμόρφωση» του ιστορικού κέντρου… βήμα-βήμα!Για την οπτική ανάδειξη των χρήσεων θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά. Συγκεκριμένα, με γρανιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης, ενώ βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομίων, μιας και είναι πιο κατάλληλοι για περπάτημα. Ενδιάμεσα των γρανιτικών και βιομηχανικών κυβόλιθων θα τοποθετηθούν φιλέτα λευκού μαρμάρου φάρδους 10 εκατοστών, διαχωρίζοντας τη χρήση (οχήματα, πεζοί). Επίσης, θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με λευκή φωσφοριζούχα ταινία για να αποτραπεί το παράνομο παρκάρισμα. Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών.

Στη Ν.Γρηγορά έμπροσθεν του Βυζαντινού Τείχους και ενδιάμεσα από τους χώρους πρασίνου και το πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί διαχωριστικό πέτρινο τοιχάκι, ύψους 20 εκατοστών, το οποίο τμηματικά θα μετατρέπεται σε πάγκους, επενδυμένους με φυσική πέτρα, με μικρές εσοχές ύψους 35 εκατοστών, δημιουργώντας χώρους καθιστικών.

Οι γρανιτικοί και βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα είναι σε απόχρωση γκρι, οι πλάκες οδηγοί τυφλών σε κίτρινο ή υπόλευκο, τα φιλέτα μαρμάρου θα είναι λευκά, τα προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια θα γίνουν σε απόχρωση σκούρο-γκρι-καφέ, όπως ακριβώς τα μεταλλικά στοιχεία (μεταλλικές πόρτες, κάγκελα κ.λπ.) που έγιναν στο Βυζαντινό Τείχος κατά την πρόσφατη αναπαλαίωσή του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Σε ό,τι αφορά στην οδό Σωκράτους, η ανάπλαση αυτού του τμήματος του έργου θα αρχίσει λίγο πριν από τον πεζόδρομο Βενιζέλου, στη συνέχεια θα περάσει δίπλα από την πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το Εσκί Τζαμί, την οδό Γραβιάς και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος, η οποία πριν μερικά χρόνια έγινε κυβολιθοστρωμένος δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

Ο πεζόδρομος της Βενιζέλου χωρίζεται από την οδό Σωκράτους, διακόπτοντας την κίνηση των πεζών. Με την υλοποίηση του επίμαχου έργου θα ανέβει το επίπεδο του δρόμου, έτσι ώστε ο δρόμος και ο πεζόδρομος να βρίσκονται σε μια ενιαία στάθμη.

Με τον ίδιο τρόπο θα διαμορφωθεί όλη η οδός Σωκράτους, η οποία θα ενώνεται ομαλά με τους κάθετους κυβολιθοστρωμένους δρόμους και θα διαθέτει ενιαία στάθμη σε όλο το μήκος της.

Στη συνέχεια, ο χώρος μεταξύ της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, του Εσκί Τζαμί και των κτισμάτων επί της οδού Γραβιάς θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερα πεζοδρόμια, θα επιστρωθεί με γρανιτικούς κυβόλιθους και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος με ομοιόμορφο τρόπο, συμπληρώνοντας κυκλικά την ανάπλαση της περιοχής.

Οδός Σοφούλη (εντός τειχών)

Η εν λόγω οδός διανοίχτηκε τη δεκαετία του ’50, αφού πλέον είχαν σταδιακά κατεδαφιστεί τμήματα της νότιας πλευράς του Τείχους. Σήμερα αποτελεί καίρια οδική αρτηρία της πόλης, διότι είναι η μία από τις βασικές διόδους διαφυγής της κίνησης του κέντρου για χιλιάδες μόνιμους κατοίκους.

Κομοτηνή: Η «μεταμόρφωση» του ιστορικού κέντρου… βήμα-βήμα!Με γνώμονα τη διατήρηση της οδού ως πέρασμα και την αισθητική βελτίωση της συγκεχυμένης εικόνας που φέρει ως ένας επιπλέον ασφαλτοστρωμένος δρόμος, αποφασίστηκε να μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα απομακρυνθεί το ασφαλτικό οδόστρωμα και, μετά από την τοποθέτηση του κατάλληλου υποστρώματος (εκσκαφή 40 εκ.), θα αντικατασταθεί με τετράγωνους γρανιτένιους κυβόλιθους γκρι απόχρωσης, διαστάσεων 10x10x6 εκ.

Σε ενιαία στάθμη θα δημιουργηθούν τα νέα διαπλατυσμένα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού, με τον ίδιο κυβόλιθο. Επί των πεζοδρομίων θα δημιουργηθούν νέες γραμμικές ζώνες πρασίνου (φύτευση αγριάδας και τριφυλλιού), με επιπλέον δεντροφύτευση χαμηλού ριζώματος.

Το νοητό χώρισμα δρόμου – πεζοδρομίων θα αποτελέσουν τα μεταλλικά προστατευτικά κολονάκια χαμηλού ύψους. Ένα επιπλέον νοητό όριο θα αποτελέσει η γραμμική τοποθέτηση οχρο-κίτρινου κυβόλιθου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί της οδού και των απαραίτητων διαβάσεων.

Οι εκσκαφές περιορίζονται στα 40 εκατοστά σε σχέση με τη σημερινή στάθμη. Σε περίπτωση εύρεσης ακίνητων ή κινητών μνημείων, οι εργασίες θα σταματήσουν. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης θα αποτελέσει τον καταλυτικό παράγοντα για τη συνέχιση των εργασιών.

Επιπλέον, να σημειωθεί ότι κατόπιν συνεννόησης με την ΕΦ.Α. Ροδόπης, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κυβόλιθων σκουρότερης απόχρωσης στην περιοχή των κατεστραμμένων τμημάτων του μνημείου επί της νότιας πλευράς, προκειμένου να καταστεί ευανάγνωστη η δομική συνέχεια της λιθοδομής του Τείχους.

Η συγκεκριμένη επέμβαση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κυβοστρωμένου μεγάλου πλατώματος στην περιοχή εντός του Κάστρου, προκειμένου να γίνει κατανοητή η είσοδος και έξοδος από αυτό.

Φάση Β

Αφορά στη διάνοιξη του νοτίου και ανατολικού τμήματος έξω από το Βυζαντινό Τείχος και συγκεκριμένα πίσω από την Λέσχη Κομοτηναίων, πίσω από τα κτίσματα επί του πεζόδρομου Βενιζέλου και παράλληλα της οδού Σωκράτους. Θα γίνει απαλλοτρίωση τμημάτων ιδιόκτητων αυλών που βρίσκονται στη ζώνη ανάπλασης γύρω από το Τείχος.

Πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων δημιουργείται πολιτιστική διαδρομή φάρδους 6 μέτρων, εκ των οποίων τα 2 μέτρα θα χρησιμοποιηθούν ως ζώνη πρασίνου, με φύτευση δέντρων, θάμνων και διαφόρων αρωματικών φυτών. Το υπόλοιπο τμήμα, απέναντι από το Βυζαντινό Τείχος, θα διαμορφωθεί για περίπατο και καθιστικά και θα φωτιστεί αναλόγως. Σημειώνεται ότι ο χώρος μπροστά στο Τείχος θα είναι ελεύθερος από κάθε εμπόδιο (φυτά, παγκάκια, στύλοι φωτισμού κλπ).

Σε ό,τι αφορά την επίστρωση της επιφάνειας της διαδρομής, θα χρησιμοποιηθούν τα εξής υλικά:

  • Φυσικός γρανιτικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστών
  • Βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστών σε απόχρωση γκρι
  • Πλάκες οδηγοί τυφλών, διαστάσεων 40*40 εκατοστών, σε υπόλευκο χρώμα
  • Λωρίδες από ξύλο ιρόκο, ιδιαίτερα ανθεκτικό, φάρδους 12 εκατοστών σε σκούρο καφέ χρώμα

Κομοτηνή: Η «μεταμόρφωση» του ιστορικού κέντρου… βήμα-βήμα!Το ξύλο θα δέσει αρμονικά με το Βυζαντινό Τείχος που τμηματικά έχει πλίνθους και πέτρες σε αποχρώσεις καφέ, και θα δώσει μια ζεστή πινελιά στο παρουσιαστικό της πολιτιστικής διαδρομής.

Η διαδρομή θα συνεχιστεί παράλληλα με τον πεζόδρομο Βενιζέλου και θα στρίψει βγαίνοντας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο φιλοξενείται σε ένα πέτρινο διώροφο κτίριο. Η ανάπλαση της διαδρομής θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, όπως και πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων, με τη διαφορά ότι θα έχει πλάτος 4 μέτρα. Τα δέντρα θα φυτευτούν τμηματικά δίπλα στους πάγκους καθιστικών.

Στο σημείο ενδιάμεσα από την οδό Σωκράτους και το Τείχος θα απελευθερωθεί χώρος διαστάσεων 19,40*16 μέτρα περίπου, με εμβαδόν 320 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί θα γίνει μικρή πλατεία, η οποία θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, καθιστικά και ελεύθερους χώρους. Οι χώροι πρασίνου θα φυτευτούν με δέντρα, θάμνους, γκαζόν και αρωματικά φυτά. Τα παρτέρια θα εγκλωβιστούν με διακοσμητικό τοιχάκι, κατασκευασμένο από βιομηχανικούς κυβόλιθους σε γκρι χρώμα.

Φωτισμός

Οδός Σοφούλη

Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED, χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου, διπλής κατεύθυνσης, σε γκρι-καφέ απόχρωση, κομψού και ιδιαίτερου σχεδιασμού, με εννιάμετρο ιστό στη θέση των υφιστάμενων τσιμεντένιων κολόνων φωτισμού.

Οδοί Ν.Γρηγορά και Σωκράτους

Προτείνεται η τοποθέτηση χυτοσίδηρων φωτιστικών σωμάτων υψηλών βαθμού νατρίου, ισχύος 150 W, με εξάμετρο ιστό, ιδίου τύπου με αυτά που έχουν ήδη τοποθετηθεί στα περισσότερα σημεία της πόλης. Θα έχει διβάθμιο ballast για εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου. Το βήμα τοποθέτησης θα είναι ανά 18-20 μέτρα περίπου.

Πολιτιστική διαδρομή πέριξ του Βυζαντινού Τείχους

Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ασύμμετρου φωτισμού, χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου, σε γκρι-καφέ απόχρωση, κομψού και ιδιαίτερου σχεδιασμού, με τετράμετρο ιστό.