Ημερίδα κατά την οποία θα εξεταστούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), και το μείζον πρόβλημα της νιτρορύπανσης, στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του οποίου εντάχθηκε για πρώτη φορά η Ροδόπη, διοργανώνει ο Σύλλογος Επιχειρήσεων Εμπορίας Αγροτικών Εφοδίων Ροδόπης.

“Ως σύλλογος, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που αναπτύσσουν τα μέλη μας με όλους τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, κ.ά.), και με τη βεβαιότητα ότι συναποτελούμε όλοι μαζί τον καθοριστικό παράγοντα στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων επ’ ωφελεία της τοπικής οικονομίας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ημερίδα για τα διαθέσιμα σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης”, σημειώνει ο πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Χαρίτου, ο οποίος υπογραμμίζει πως “ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η “Δράση 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική χρήση” – πιο γνωστό ως πρόβλημα νιτρορύπανσης – πρόγραμμα στο οποίο για πρώτη φορά εντάσσεται η περιοχή μας”.

Το πρόγραμμα της ημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/11 στις 5:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο Chris & Eve, έχει ως εξής:

  • “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης” – Νικόλαος Μανέτας, Διευθυντής Διαχείρισης του ΠΑΑ.
  • “Το πρόβλημα της νιτρορύπανσης” – Δρ Θεόδωρος Καρυώτης, Γεωπόνος/Εδαφολόγος/Ερευνητής.
  • “Δράση 10.01.04 / Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική χρήση” – Χαράλαμπος Διαμαντής, Γεωπόνος, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΣΕΓ.