Τo υποψήφιo προς μίσθωση κτίριo πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ζυμβρακάκη

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την ίδρυση Τοπικών Μονάδων Υγείας, προχωρά σε έρευνα αγοράς για την ανίχνευση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων για τη στέγαση των Το.Μ.Υ.. Η έρευνα αποσκοπεί στην προκαταρκτική διερεύνηση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 περί μίσθωσης κτιρίων. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι διαθέτουν – κατάλληλα προς αυτό το σκοπό- κτίρια όπως καταθέσουν σχετική πρόταση. Τονίζεται ότι η έρευνα αγοράς δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία και οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν είναι δεσμευτικές για κανένα από τα δύο μέρη, ιδιοκτήτη και 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Για την Κομοτηνή αναζητείται ένα κτίριο, το οποίο να βρίσκεται στην περιοχή  Ζυμβρακάκη. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μόνο εγγράφως και το αργότερο έως τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : promithies@4ype.gr ή στο diagonismoi@4ype.gr).

Τα υποψήφια κτίρια θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Δείτε τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΔΩ.