Επείγουσα είναι η ανάγκη για αίμα ομάδας Α+, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Παρακαλούνται οι εθελοντές αιμοδότες που ανήκουν στη εν λόγω ομάδα αίματος, να βοηθήσουν με την προσφορά τους.

Τα ωράρια αιμοδοσίας είναι: Καθημερινές 09:00 – 13:00 και 18:00 – 19:30.