Ποιες οδοί προστίθενται στις περιφέρειες του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 10ου Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98, κάθε δημόσιο δημοτικό σχολείο και κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και σε αυτό φοιτούν οι μαθητές που διαμένουν στην περιφέρειά του. Σε δήμους ή κοινότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα σχολεία, τη σχολική περιφέρεια ορίζει ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης, αφού λάβει υπόψη του την πρόταση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας και των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η μετατόπιση και ο επαναπροσδιορισμός των ορίων, όταν παραστεί ανάγκη.

Στη βάση του ανωτέρω νομικού πλαισίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ροδόπης, κ. Μαρίνου Κωνσταντινίδη, αποφάσισε τον επανακαθορισμό δύο σχολικών περιφερειών – μιας για περίπτωση δημοτικού σχολείου και μιας για περίπτωση νηπιαγωγείου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις σχολικές περιφέρειες του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 10ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην μεν σχολική περιφέρεια του 1ου Δ.Σ. προστίθεται η οδός Ιερωνύμου εξ ολοκλήρου, η οποία αφαιρείται από τα όρια του 4ου Δ.Σ.

Στη δε σχολική περιφέρεια του 10ου Νηπιαγωγείου, προστίθενται οι οδοί Σποράδων, Παπικίου Όρους, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Πολυτεχνείου, Πλατεία Λαµπράκη και Πλατεία Μακαρόνη, οι οποίες αφαιρούνται από τη σχολική περιφέρεια του 12ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής.