Ο Ιερομόναχος π. Φιλίμων από την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, θα βρεθεί στην Κομοτηνή, και πιο συγκεκριμένα 18-21/4, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προκειμένου να δεχτεί για εξομολόγηση τους πιστούς ενόψει της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Αγίου Πάσχα.
 
Σε σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής, αναφέρεται:
 
«Προευτρεπίζοντες τήν ψυχήν μας μέ τόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί ἀνάλογον πνευματικήν προετοιμασίαν πρός ὑπάντησιν τῆς ζωηφόρου καί ἐνδόξου ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους ἀδελφούς. Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τήν Δευτέραν 18ης μέχρι καί τήν Πέμπτην 21ην Ἀπριλίου 2016».