Εκτελέστηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης.

Τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, η ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία εκτέλεσε στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης την τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων(ΤΑΜΣ) «ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ – 2016».

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετωπίστηκαν επεισόδια επιθετικών, αμυντικών και επιβραδυντικών επιχειρήσεων, και αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά του Τεθωρακισμένου Σχηματισμού, όπως η ευκινησία, η ευκαμψία και η ισχύς πυρός.