2.000 έντυπα θα προμηθευτεί ο Δήμος.

Με την υπ’ αριθμ. 141/2017 απόφασή του, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιώργος Πετρίδης ενέκρινε την πραγματοποίηση 8 προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μεταξύ αυτών η προμήθεια 2.000 εντύπων για ενημέρωση σχετικά με τη χρήση κάρτας στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως επίσης η εργασία συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης στην Κομοτηνή.

Αναλυτικά, η απόφαση του κ. Πετρίδη αφορά στις παρακάτω προμήθειες – εργασίες – υπηρεσίες:

  • Προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εντύπων για ενημέρωση πολιτών για την χρήση κάρτας στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης (2.000 τεμάχια).
  • Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών.
  • Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου.
  • Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής (Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων).
  • Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικισμών.
  • Πιστοποίηση Δήμου Κομοτηνής κατά ΕΝ ISO 9001:2010 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  • Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών εντός σχεδίου πόλης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως) της Χρήσεως 2016 (1/1-31/12/2016) από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή.