Με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο.


Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ», διοργανώνει το ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή (αίθουσα της Αντιπροσωπείας – Παρνασσού 6), όπου ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος θα αναφερθεί στη αναβάθμιση των πιστοδοτικών υπηρεσιών του Ταμείου.

Ήδη στο ΤΜΕΔΕ λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.tmede.gr ενώ οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει το ΤΜΕΔΕ επεκτείνονται, καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, παρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.