Επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Ο παιδαγωγικο-μορφωτικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών»,  διοργανώνουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, δια των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου Κομοτηνής (Αγίου Γεωργίου 22).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

  • Ανα-στρέφοντας το «τουριστικό βλέμμα»: μαθητικές εκδρομές και τοπικές κοινωνίες / (Βασίλειος Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).
  • Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές εκδρομές / (Μαρία-Ευθυμία Δούπα, Δάφνη Κυνδελέρου, Νίκος Σαζακλίδης, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Μαρώνειας).
  • Η συμβολή των μύθων της Θράκης στην ανάπτυξη του σχολικού τουρισμού (Αικατερίνη Μάρκου, Επίκουρος Καθηγήτρια Συγκριτικής Κοινωνιολογίας στον Βαλκανικό χώρο, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).