Την απευθείας ανάθεση της εργασίας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για την περισυλλογή συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία των ζώων και πρέπει να ανατεθεί σε συνεργείο το οποίο θα διαθέτει κατάλληλο προς αυτόν το σκοπό όχημα και προσωπικό.

Επειδή ο Δήμος Κομοτηνής δε διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ούτε και έμπειρο στην αιχμαλωσία των ζώων, κρίθηκε αναγκαίο η εργασία της περισυλλογής να ανατεθεί σε ιδιωτικό συνεργείο. Το όχημα ωστόσο και ο οδηγός του, προβλέπεται να διατεθούν από το Δήμο.

Στην πρόσφατη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτη, για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Ο λόγος που ακολουθήθηκε η οδός της απευθείας ανάθεσης και όχι του διαγωνισμού είναι ότι οι διαδικασίες για τον δεύτερο πιθανολογείται πως θα ολοκληρωθούν εντός τριμήνου. Όπως αναφέρεται όμως στην απόφαση, «ο Δήμος δέχεται καθημερινά αιτήματα δημοτών για περισυλλογή, για ζώα και αγέλες που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, µε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των δημοτών». Έτσι, για λόγους άμεσης διασφάλισης της υγείας και της ακεραιότητας των πολιτών, η εργασία της περισυλλογής των αδέσποτων ανατίθεται τώρα απευθείας και θα ακολουθήσει η ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό.

Ανάδοχος της εργασίας είναι ο κ. Ευάγγελος Τσιρίγος, με ποσό προσφοράς 5.800 ευρώ. Οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει από την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο και για τους επόμενους 3 μήνες, είναι οι κάτωθι:

  • Την απασχόληση ειδικού προσωπικού µε τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα μέσα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαμβάνει.
  • Την κάλυψη των απαιτούμενων εργασιών µε κατάλληλα υλικά καθημερινά, που θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου και την επανένταξη των φιλοξενούμενων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.
  • Το συνεργείο πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα του Δήμου σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση. Η παραλαβή θα γίνεται καθημερινά και των αργιών, εκτός απροόπτου γεγονότος.
  • Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα πραγματοποιείται από έμπειρο συνεργείο/προσωπικό, µε τη συνδρομή του αρμόδιου κτηνιάτρου και µε το όχημα που διαθέτει ο Δήμος Κομοτηνής.
  • Κάθε τέλος του μήνα πρέπει να γίνεται αναλυτικός απολογισμός και να είναι ενημερωμένη η υπηρεσία για κάθε περιστατικό ζώου συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό.
  • Τα αδέσποτα ζώα εντοπίζονται από τα συνεργεία περισυλλογής ή και από πολίτες οι οποίοι ειδοποιούν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
  • Τακτική προσέγγισης είναι η εξοικείωση µε τα αδέσποτα ζώα, η παροχή τροφής και νερού µε ήρεμο τρόπο και συνεχή ομιλία έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθεί κολάρο και αλυσίδα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η σύλληψη μπορεί να γίνει µε κατάλληλο δίχτυ ή απόχη.
  • Η όλη διαδικασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την αποφυγή τραυματισμών των µελών του συνεργείου ή των σκύλων, όσο και για την αποφυγή άσχημης εικόνας προς το κοινό που ενδεχομένως παρακολουθεί τη σύλληψη των ζώων. Μόλις εντοπιστεί το ζώο, ελέγχεται ο γύρω χώρος για εντοπισμό του ιδιοκτήτη. Αν δεν εντοπιστεί ιδιοκτήτης, το ζώο τοποθετείται στο ειδικό αυτοκίνητο και οδηγείται στο Δημοτικό Καταφύγιο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.