Πρόσκληση εθελοντικής συμμετοχής στηv προληπτική δράση «Ψυχοκοινωνική και Γνωστική στήριξη σε παιδιά Ρομά του 12ου  Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής», απευθύνει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, «Ορφέας».

Η προληπτική παρέμβαση έχει ως “ομάδα-στόχο” τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, ηλικίας 6 – 12 χρόνων, που στο σύνολό τους το γνωστικό τους επίπεδο κυμαίνεται μεταξύ Α΄ και Γ΄ τάξης δημοτικού.

Η δράση υλοποιείται εκτός σχολικού πλαισίου, και προβλέπεται να περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της συνείδησης των μελών της αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας, συμβάλλοντας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και  δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου σε συνεργασία με τις διδακτικές ενότητες που ακολουθούνται στο σχολείο.

Το Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΦΕΑΣ» θα παρέχει εποπτική στήριξη στους εθελοντές που θα συμμετάσχουν, οι οποίοι θα λάβουν και βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες:

Τηλ: 2531081750

Email: kporfeas@otenet.gr

Πατήστε ΕΔΩ για δηλώσεις συμμετοχής.