Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής υλοποιεί τη μεγαλύτερη ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κομοτηνής ως κοινωνική – επιμορφωτική δράση, και απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Tα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα, ημέρα Σάββατο, και ώρες 16:00 – 21:00, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή Γ. 1, παραπλεύρως ξενοδοχείου «Ανατόλια») και θα γίνουν δεκτά εκατό ενδιαφερόμενοι/ες άτομα (με σειρά προτεραιότητας).

Η έναρξή του προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του είναι:

  • 13 Οκτωβρίου 2018
  • 10 Νοεμβρίου 2018
  • 01 Δεκεμβρίου 2018
  • 26 Ιανουαρίου 2019
  • 23 Φεβρουαρίου 2019
  • 30 Μαρτίου 2019
  • 06 Απριλίου 2019
  • 18 Μαΐου 2019
  • 08 Ιουνίου 2019

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα πεντάωρες συναντήσεις από διδάσκοντες που συνδυάζουν αρμονικά την επιστημονικότητα με την εμπειρία, το θεωρητικό σκέλος με την πρακτική συμπεριφορά, το κλασικό με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, τη συγχρονικότητα με τις διαχρονικές ερμηνείες, τη διεπιστημονικότητα  με την εξειδίκευση, τα ερευνητικά πορίσματα με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις.

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η γνώση σε κάθε της μορφή, από την ενορατική στην πειραματική, και από τη λαϊκή μέχρι την ελιτίστικη, είναι ενιαία και αδιαίρετη και συνοδεύεται από πράξη και αρετή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ: https://goo.gl/xM24Fk

Tο Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο κοινωνικών – επιμορφωτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε 46 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τα μαθήματα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην κάθε πόλη, δεν είναι απλώς ακαδημαϊκές διαλέξεις περί ψυχολογίας, συμβουλευτικής και προπονητικής ζωής, αλλά ένα διαρκές πολιτισμικό δρώμενο το οποίο θα λαμβάνει χώρα παράλληλα με σεμινάρια.

Επειδή η συμμετοχικότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο όταν  πλαισιώνουν  την   εκπαιδευτική   διαδικασία   γίνονται   βίωμα,   καλή   πρακτική   και νοσταλγία.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικά σχήματα, φιλανθρωπικές δράσεις, παράφορες διδασκαλίες, όλα αναμιγνύονται, για να κεντρίσουν το κοινωνικό και ανθρωπιστικό αισθητήριο των συμμετεχόντων, έτσι ώστε η μάθηση να μετατραπεί σε κίνητρο και να εξαργυρωθεί σε πρωτοβουλία.

Επιπλέον τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν διασφαλίσει μια σειρά οικονομικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να επωφεληθούν τα μέγιστα, εφόσον αποφασίσουν να συμμετέχουν.

Για περαιτέρω εξειδίκευση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://goo.gl/q34f7b