Διεθνές συνέδριο υπό τον τίτλο «Investigating the Translation Process in Humanistic Latin Translations of Greek Texts / Διερευνώντας τη μεταφραστική διαδικασία σε λατινικές μεταφράσεις ελληνικών κειμένων της περιόδου του Ουμανισμού», διοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής, την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2017, με τη συμμετοχή διεθνούς κύρους επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία).

Το συνέδριο ασχολείται με τη μελέτη της πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από τη Δύση, μέσω της μετάφρασης των ελληνικών κειμένων στη λατινική γλώσσα. Η περίοδος του ιταλικού Ουμανισμού και της Αναγέννησης είναι η κατ’ εξοχήν περίοδος επανασύνδεσης του δυτικού κόσμου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την πνευματική παραγωγή του. Είναι η περίοδος κατά την οποία αναζητούνται και ανακαλύπτονται χειρόγραφα αρχαίων ελληνικών κειμένων, μελετώνται οι Έλληνες κλασσικοί, είτε από το πρωτότυπο είτε – κατά κανόνα – από λατινικές μεταφράσεις, και εκτυπώνονται ελληνικά κείμενα και οι λατινικές μεταφράσεις τους, καθιστώντας έτσι την ελληνική γραμματεία προσβάσιμη στη δυτική Ευρώπη.

Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου καλύπτουν πολλές και ποικίλες πτυχές της πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής από λογίους της Δύσης κατά την περίοδο από τον 15ο έως και τον 18ο αι.: τη συμβολή των λογίων αυτών στην αποκατάσταση των ελληνικών κειμένων, τις μεθόδους και πρακτικές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και μετάφρασής της στη λατινική, μεταφραστικές θεωρίες, πρακτικές και στρατηγικές, περιπτώσεις αναμετάφρασης κειμένων ήδη μεταφρασμένων στη λατινική, σχεδιάσματα μεταφράσεων και μεταφραστικές προσπάθειες, την ιδεολογία πίσω από την επιλογή συγκεκριμένων κειμένων για μετάφραση και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες των μεταφραστών ιστορικές, πολιτικές, πνευματικές και πολιτιστικές συνθήκες, ελληνικά και λατινικά χειρόγραφα και αρχέτυπες εκδόσεις, χρήση των λατινικών μεταφράσεων για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε σχολεία και πανεπιστήμια της εποχής, κ.ά.