Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μύθοι της Θράκης και Μυθικά πρόσωπα», συνδιοργανώνουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca, και το Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών και Μελετών, στις 12 και 13 Απριλίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστη­μιού­πο­λη Κομοτηνής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάκληση και η ανάδειξη της μυθολογικής κληρονομιάς της Θράκης, και εν γένει των μύθων, των συμβολισμών τους, αλλά και των προεκτάσεων που έχουν στην τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσα από τον πολιτιστικό και επιστημονικό εθελοντισμό, το Δ.Π.Θ., τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca, όσο και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, θέτουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης  περιοχής της Θράκης, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Οι εργασίες του συνεδρίου καθώς και η συναυλία που θα ακολουθήσει, είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το συνέδριο επισφραγίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας αλλά και την προώθηση των ηθικών και πολιτιστικών αξιών.