Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Θράκης (Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου), σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και το Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, και το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, διοργανώνουν από τις 18 ως τις 21 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Παπανικολάου Κομοτηνής, το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «Η Θράκη στη Ρωμαϊκή περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα», με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Το 1ο είχε διεξαχθεί στη Φιλιππούπολη το 2016 και το 2ο στην Πέρινθο-Ηράκλεια.

Το θέμα του φετινού Συμποσίου εστιάζει στους χερσαίους, ποτάμιους και θαλάσσιους δρόμους ως μέσο επικοινωνίας και κινητικότητας αγαθών, προϊόντων, ανθρώπων και ιδεών. Οι εικοσάλεπτης διάρκειας παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα· οι ίδιες γλώσσες θα χρησιμοποιηθούν και στις επιτοίχιες ανακοινώσεις (posters), η παρουσίαση των οποίων θα έχει πεντάλεπτη διάρκεια.

Το Συμπόσιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με τη στήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ).

Στις 21 Οκτωβρίου θα γίνει επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους της Μαξιμιανούπολης και της Μαρώνειας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γενική Οργανωτική Επιτροπή

Αναπλ. Καθ. L. Vagalinski, Καθ. D. Boteva, Καθ. M. H. Sayar, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης Χ. Καραδήμα.

Επιστημονική Επιτροπή

Dr Δ. Τριαντάφυλλος (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων), Dr Π. Αδάμ-Βελένη (Γεν. Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς), Dr Κ. Καλλιντζή (Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης), Χ. Καραδήμα (Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης), Μ.-Γ. Παρισάκη, (Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), Η. Σβέρκος (Επίκουρος Καθ., Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου), Dr Δ. Τερζοπούλου (Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου).

Οργανωτική Επιτροπή

Φ. Παρδαλίδου (Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου), Μ. Τασακλάκη (Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης), Μ. Χρυσάφη (Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης).