Πλειοδοτική δημοπρασία, με σκοπό την εκμίσθωση 18 αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής και στις Τοπικές Κοινότητες Καρυδιάς και Ανθοχωρίου, θα διενεργήσει ο Δήμος Κομοτηνής την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 10 έως τις 11 το πρωί, ενώ στις 11.30 θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και στις 12 το μεσημέρι θα λήξει η αποδοχή των προσφορών.

Τα αγροτεμάχια τα οποία προσφέρονται για εκμίσθωση είναι τα ακόλουθα:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

α) Οικισμός Μικρού Κρανοβουνίου :

 1. αγρός έκτασης 14,60 στρεμμάτων αρ. τεμ. 278 στη θέση «Καρυδιές»

β) Οικισμός Μεγάλου Κρανοβουνίου:

 1. Αγρός έκτασης 3,792 στρεμ. στη θέση «Νεροκράτημα»
 2. Αγρός έκτασης 30,00 στρεμμάτων αρ. τεμ. 118 στη θέση «Χοιρόρεμα»

γ) Οικισμός Παραδημής

 1. Αγρός έκτασης 3,00 στρεμμάτων στη θέση «Κρυσταλλώματα
 2. Αγρός έκτασης 21,84 στρεμ.. στη θέση «Κρυσταλλώματα»
 3. Αγρός έκτασης 38,492 στρεμ. στη θέση «Κρυσταλλώματα»

δ) Οικισμός Υφαντών:

1. Αγρός έκτασης 21300,00 τ.μ.

Β) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ συνολικής εκμισθούμενης έκτασης 33,00 στρεμ. αποτελούμενη από πέντε αγροτεμάχια και συγκεκριμένα:

α) αγρός έκτασης 18,00 στρεμ. στη θέση «Πετρότοπος»,

β) αγρός έκτασης 4,00 στρεμ. στη θέση «Κάμπος»,

γ) αγρός έκτασης 3,00 στρεμμάτων στη θέση «Πετρότοπος»,

δ) αγρός έκτασης 4,00 στρεμμάτων στη θέση «Αμπέλια» και

ε) αγρός έκτασης 4,00 στρεμμάτων στη θέση «Λόφος»

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

 1. αγρός έκτασης 8,25 στρ. στη θέση «Μουριές»
 2. αγρός έκτασης 7,75 στρ. στη θέση «Μάνδρα»
 3. αγρός έκτασης 5,125 στρ. στη θέση «Μεγαλοχώραφα»
 4. αγρός έκτασης 3,00 στρ. στη θέση «Λειβάδια»
 5. αγρός έκτασης 1,00 στρ. στη θέση «Άμπελος»
 6. αγρός έκτασης 2,00 στρμ. στη θέση «Μεγαλοχώραφα»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους όρους της διακήρυξης ΕΔΩ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής (Κωνσταντίνος Χαμαμτζόγλου, τηλ. 2531352455) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.