Είναι κοινή διαπίστωση ότι η χρήση προστατευτικού κράνους από τους αναβάτες δικύκλων έχει αυξηθεί αισθητά στην Κομοτηνή τις τελευταίες ημέρες. Τούτο δε συνέβη τυχαία, καθότι μετά από τη δημοσίευση του νόμου 4530/2018 με τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Τροχαία Κομοτηνής ανέλαβε δράση προκειμένου να ενημερώσει αρχικά και κατόπιν να εφαρμόσει τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ.

Εξάλλου, η μη χρήση κράνους εντάσσεται στην κατηγορία των παραβάσεων που τιμωρούνται, δυνάμει του άρθρου 29 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, με επί τόπου αφαίρεση των πινακίδων, καθώς και του διπλώματος οδήγησης, για διάστημα 60 ημερών.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και επισείουν την ίδια ποινή οι εξής παραβάσεις:

 

  1. Η χρήση από τους οδηγούς κινητού τηλεφώνου εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση,
  2. Η παρεμπόδιση ραμπας/διάβασης ατόμων με αναπηρία ή η στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία,
  3. Η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για την προσπέραση προπορευόμενων οχημάτων,
  4. Η κίνηση βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, συνεχώς στην αριστερή λωρίδα,
  5. Η απόρριψη εκτός του οχήματος αντικειμένων ή ουσιών που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα,
  6. Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, και
  7. Η παραβίαση των διατάξεων για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών.

Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως «πολύ υψηλής συχνότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς», οι υπηρεσίες της Τροχαίας δείχνουν αποφασισμένες να εφαρμόσουν αυστηρά το νέο νομικό πλαίσιο.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι για τις συγκεκριμένες παραβάσεις προβλέπεται ότι, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 6 μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.