Ούτε το προαιρετικό άνοιγμα των 2 Κυριακών
Μετά τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4446/2016, το καθεστώς των ενδιάμεσων εκπτώσεων, έτσι όπως το γνωρίζαμε (1ο δεκαήμερο Μαΐου και 1ο δεκαήμερο Νοεμβρίου) έχει πλέον τροποποιηθεί.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των παραγωγικών φορέων και δημοσιεύεται ειδικά για φέτος, πρώτη φορά εφαρμογής του νέου νόμου, μέχρι 22 Μαρτίου.

Έως τις 22 Μαρτίου λοιπόν εκδόθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ροδόπης, κ. Νίκο Τσαλικίδη, η εξής απόφαση και κατ’ ακολουθία ορίστηκαν για το δήμο οι παρακάτω ημερομηνίες: 14 – 28 Μαρτίου και 1 – 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω δεν ισχύει για την Κομοτηνή το δεκαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, όπως επίσης δεν ισχύει και το προαιρετικό άνοιγμα των 2 Κυριακών που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα δεκαήμερα.