Άσκηση βολής πολυβόλων, θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο βολής «Μαχαίρα» Κομοτηνής την Τρίτη 14/3, από τις 8 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι.

Η επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών: ΣΥΜΒΟΛΑ –ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ – ΧΑΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ –ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματοςμ και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική Αρχή.