Βολές πολυβόλων θα εκτελούνται αύριο Τρίτη 24 Ιανουαρίου από τις 08:00 έως τις 23:00, στο πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ» Κομοτηνής.

Η επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών: ΣΥΜΒΟΛΑ – ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ – ΧΑΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ – ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημάτων και ζώων, κατά τις προαναφερθείσες ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

Μετά το πέρας των βολών, αν κάποιος πολίτης εντοπίσει βλήμα, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, και παρακαλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική Αρχή.