Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2016 στη Δημοτική Αγορά

Τη χορήγηση αποζημίωσης σε ιδιοκτήτρια Ι.Χ. για τις ζημιές που υπέστη το όχημά της λόγω της πτώσης δέντρου, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, μπροστά από τη Δημοτική Αγορά, ενέκρινε με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής. Το μαύρο Ι.Χ., μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, βρισκόταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Κων.Παλαιολόγου και Ιωαννίνων, όταν λόγω των σφοδρών ανέμων, το δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο κόπηκε στη μέση και έπεσε πάνω του.

Η έκθεση αυτοψίας, που διενεργήθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, ανέφερε ότι η κύρια αιτία πτώσης του δένδρου ήταν ο σφοδρός άνεμος, που έπνεε, και όχι κάποια φυτοπαθολογική κατάσταση του δένδρου. Δεν επρόκειτο δηλαδή για ξερό δένδρο, το οποίο έπρεπε να κοπεί και από υπαιτιότητα του Δήμου δεν κόπηκε.

Δεδομένου λοιπόν ότι η πτώση του δένδρου ήταν απρόβλεπτη και το γεγονός της ζημιάς ήταν πέραν κάθε ανθρώπινης δυνατότητας, δηλαδή τυχαίο γεγονός, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, κ. Δημοσθένης Τακάς γνωμοδότησε υπέρ της καταβολής μεν αποζημίωσης, πλην όμως στο μισό του συνολικού ύψους της ζημίας. Σημειώνεται ότι η προκληθείσα ζημιά στο αυτοκίνητο ανήλθε σε 650 ευρώ με ΦΠΑ και ως εκ τούτου η αποζημίωση που προτάθηκε να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ισούται με το πόσο των 325 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, καθώς επίσης την κείμενη νομοθεσία, τα έγγραφα και τις εκθέσεις σχετικά με το περιστατικό, ενέκρινε τελικά τη μερική αποζημίωση των ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς το μέλος της Επιτροπής, κ. Αχμέτ Εμρέ, τάχθηκε υπέρ της πλήρους αποζημίωσης των ζημιών.