Ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινάει από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2017, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όλους τους δημότες του που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ο Δήμος Κομοτηνής θα προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και στις παρακάτω ενέργειες:
1.Επιβολή προστίμου 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου,
2.Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου της σχετικής δαπάνης καθαρισμού από το Δήμο
3.Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικά.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.