Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή, η πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων εταίρων για το έργο «Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στους ποταμούς Άρδα και Νέστο, καθώς και στην οροσειρά της Ροδόπης – Wild Life For Ever»  του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020.

Το έργο έχει στόχο την προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η οποία, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, μπορεί να ιδωθεί ως ένα ενιαίο οικολογικά σύνολο.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να καθιερωθεί ένας μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις δύο χώρες ώστε να εφαρμοστεί μια ενιαία στρατηγική προστασίας της βιοποικιλότητας.

Στόχος του έργου είναι επίσης η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σε περιβαλλοντικά θέματα και η σύνδεση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το έργο, προϋπολογισμού 800.658 ευρώ, είναι διάρκειας 24 μηνών και εστιάζει τις δράσεις του σε τρεις περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας με παρόμοια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά:

  • τα βουνά της οροσειράς της Ροδόπης και στις δυο πλευρές των συνόρων,
  • τα στενά του ποταμού Νέστου στην Ελλάδα, και
  • τον ποταμό Άρδα στη Βουλγαρία.

Εταίροι του έργου είναι:

  • η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα),
  • το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης (Ελλάδα),
  • η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ελλάδα),
  • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
  • η Περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων Σμόλιαν (Βουλγαρία),
  • το Ίδρυμα Arbitra (Βουλγαρία) και
  • η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα) ως επικεφαλής εταίρος.