Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή, η πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων εταίρων του έργου «Ενδυνάμωση των Διαπεριφερειακών Κοινωνικών Επιχειρήσεων – I See» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020.

Το έργο έχει στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας που παρατηρείται σε ομάδες πληθυσμού στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Σμόλιαν, μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η ενίσχυσή της μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική και βιώσιμη λύση για την τοπική ανάπτυξη καθώς και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δύο περιοχές.

Το έργο, το οποίο βασίζεται σε προηγούμενη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφερειακής Διοίκησης του Σμόλιαν, θα είναι διάρκειας 24 μηνών και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 527.838 ευρώ.

Εταίροι του έργου είναι:

  • η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Ελλάδα)
  • το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Η ΣΤΗΡΙΞΗ» (Ελλάδα)
  • η Περιφέρεια του Σμόλιαν (Βουλγαρία)
  • το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Σμόλιαν (Βουλγαρία) και
  • η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα) ως επικεφαλής εταίρος.