Από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αρχές του έτους, σε σπίτι στην οδό τέρμα Αδριανουπόλεως, κάηκαν είδη ρουχισμού, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα και κουφώματα, ενώ έπεσε και τμήμα της ψευδοροφής. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δήμος Κομοτηνής θα χορηγήσει το ποσό των 500 ευρώ, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στην οικογένεια που διέμενε στο σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν στο πλαίσιο της κοινωνικής τους πολιτικής να μεριμνούν για τη στήριξη των δημοτών τους που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική δυσχέρεια και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν άμεσες και στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα έκτακτο και εξαιρετικό ή οφείλονται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από κοινωνική λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και προέκυψε ότι η οικογένεια χρήζει πράγματι άμεσης οικονομικής στήριξης με το ποσό των 500 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή έχει εκδώσει ήδη απόφαση χορήγησης και απομένει πλέον η επικύρωσή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.