«Σχέδιο Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Δήμου Μύκης», είναι ο τίτλος του Ερευνητικού Προγράμματος που θα υλοποιήσουν από κοινού το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η Japan Tobacco International Hellas και ο Δήμος Μύκης.

Η Προγραμματική Σύμβαση του έργου θα υπογραφεί από τους συμπράττοντες φορείς, αύριο Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 11 π.μ., στο κτίριο Διοίκησης του πανεπιστημίου στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Θα παραστούν ο Πρύτανης του ΔΠΘ Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης, εκπρόσωποι της Japan Tobacco International Hellas, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός ως εκπρόσωπος της ΣΕΚΕ, και ο Δήμαρχος Μύκης Τζεμήλ Καμζά.