Μία θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής, προκηρύσσουν τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι, χρειάζεται να διαθέτουν:

  • πτυχίο ΑΕΙ – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης – Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, ή Πτυχίο ΤΕΙ – Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.
  • τριετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και σε άλλες δομές ψυχικής υγείας.
  • μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου.
  • εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.
  • εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας.
  • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα.
  • εκπληρωμένες  στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες).
  • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet).
  • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • άδεια οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μόνο ηλεκτρονικά, έως 29 Ιανουαρίου 2018, στο email: soscv@sos-villages.gr