Σε άμεση διαδικασία διαβούλευσης–κινητοποίησης–δικτύωσης, επί του Προγράμματος–Σχεδίου Συγκρότησης «Κοινωνικής Σύμπραξης», καλούνται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλοι οι δυνητικοί Φορείς και Οργανώσεις, στο πλαίσιο πρόσκλησης της Γενικής  Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας, με θέμα «Πλαίσιο  υλοποίησης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020» του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD)».

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουμένων με γεωγραφική μονάδα αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα», η γενική κατεύθυνση είναι ότι συγκροτείται μία Κοινωνική Σύμπραξη ανά Περιφερειακή Ενότητα, και στόχος του προγράμματος είναι η οργάνωση της κινητοποίησης των Οργανώσεων – Εταίρων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καθολικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας των Εταίρων της υπό συγκρότηση κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης ανά Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική  Συνδρομή» (ΕΠ-I), στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία φτώχεια καθώς και στην παιδική φτώχεια, δίδοντας έμφαση στις παρακάτω  αναλυτικές κατηγορίες ωφελουμένων:

– Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας.

– Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα / πολύτεκνα νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης.

– Πολυμελείς Οικογένειες.

– Άστεγοι.

Αντικείμενα του Προγράμματος, αποτελούν:

– Τρόφιμα (μακράς διαρκείας αλλά και φρέσκα – τρόφιμα για βρέφη).

– Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες / κυρίως αστέγους – είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη / βιβλία / παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός, κ.λπ.).

– Συνοδευτικά μέτρα σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατροφικών συμβουλών, υπηρεσιών κοινωνικοποίησης παιδιών, κ.ά.

Το στάδιο της διαβούλευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, και ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, δήλωσε: «Καμία πηγή χρηματοδότησης δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Ας κινηθούμε όλοι μαζί για την κοινωνική ένταξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας, και προς  την κατεύθυνση αξιοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος πέραν του ΠεΣΚΕ».