* της Σοφίας Χύτου.

Η Κοινωνική Εργασία είναι επάγγελμα αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική επιστήμη, που έχει ως στόχο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν πληγεί από τη φτώχεια, αλλά και να βοηθήσει τους ανθρώπους από συνθήκες κοινωνικής αδικίας.

Σκοπός της κοινωνικής εργασίας είναι να προωθήσει την κοινωνική ένταξη και να καταργήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η κοινωνική εργασία δεν γεννήθηκε σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής ευμάρειας, αλλά πρωτοεμφανίστηκε σε περιόδους κρίσεων και έχει ρίζες στις ανακατατάξεις που προκάλεσε η Βιομηχανική Επανάσταση.

Ο πρώτος ορισμός για το τι είναι Κοινωνική Εργασία, δόθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών (International Federation of Social Workers – IFSW – 2013), και αποτυπώνει τα εξής:

«Το επάγγελμα της κοινωνικής εργασίας διευκολύνει την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, και τη χειραφέτηση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού απέναντι στη διαφορετικότητα, είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνική εργασία».

Στη χώρα μας, το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι αναγνωρισμένο επάγγελμα με ορισμένες από τον νόμο επαγγελματικές υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Σήμερα οι εν ενεργεία κοινωνικοί λειτουργοί υπολογίζονται στους 6.000-6.500. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) είναι το επιστημονικό  και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας, με έτος ίδρυσης το 1955. Σήμερα ο Σ.Κ.Λ.Ε. έχει περισσότερα από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη και 20 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα.

Η κοινωνική εργασία βοηθά τα άτομα να έχουν πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υγεία, ψυχική υγεία, επιδόματα, στοχεύει στη μείωση των αστέγων και στην παιδική φροντίδα και προστασία, ενώ εστιάζει και σε με τομείς και ομάδες πληθυσμού, όπως η αναπηρία και η παραβατικότητα, οι ηλικιωμένοι και οι κρατούμενοι.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στέκονται δίπλα στους πολίτες, στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης.