Αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, μεταβιβάζοντας το αίτημα των εκπροσώπων των τμημάτων Α΄ και Β΄ σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και Σαπών, με το οποίο αφενός επισημαίνουν την «αδικία της από την 31/3/2016 απόφασης του Υπουργείου μέσω της οποίας ανακοινώνεται η αναπλήρωση των μη πραγματοποιούμενων διδακτικών ωρών και άρα η ad hoc  εξάμηνη παράταση της ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών τους λόγω καθυστέρησης στη στελέχωση των Σχολείων με αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό», και αφετέρου ζητούν «αύξηση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος κατά δύο ώρες με αντίστοιχη μείωση των διαλειμμάτων, διενέργεια μαθημάτων δύο Σάββατα τον μήνα, μάθημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη, και από Τετάρτη μετά το Πάσχα έως και Παρασκευή μετά το Πάσχα), και παράταση του κανονικού προγράμματος μαθημάτων έως τις 29 Ιουνίου».

Η Κοινοβουλευτική Αναφορά του κ. Ιλχάν Αχμέτ φέρει τον τίτλο «Διαχείριση προβλήματος εξάμηνης παράτασης φοίτησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και Σαπών, για αποτροπή μη ολοκλήρωσης φοίτησης των σπουδαζόντων εντός οριζομένων χρονικών πλαισίων», και αναλυτικά έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Σας επισυνάπτω το αίτημα των εκπροσώπων τμημάτων Α και Β σπουδών του ΣΔΕ Κομοτηνής και ΣΔΕ Σαπών , με το οποίο επισημαίνουν την αδικία   της από 31/3/2016 απόφασης του Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της οποίας ανακοινώνεται η αναπλήρωση των μη πραγματοποιούμενων διδακτικών ωρών κι άρα η ad hoc  εξάμηνη παράταση της ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών τους, λόγω καθυστέρησης στην στελέχωση των ΣΔΕ με αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κ. Νίκου Φίλη  που θίγει τους εκπαιδευόμενους 8 ΣΔΕ και 19 Παραρτημάτων σε όλη τη χώρα, έρχεται  ως απόρροια του γεγονότος ότι οι επίμαχες δομές δε στελεχώθηκαν έγκαιρα με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Κύριε Υπουργέ, το ΣΔΕ Σαπών, όπως και το ΣΔΕ Κομοτηνής που πλήττονται άμεσα, αμφότερα στο νομό Ροδόπης, βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη πολυπολιτισμική περιοχή με ιδιαίτερα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά.

Οι εκπαιδευόμενοι πληρώνουν το τίμημα της ολιγωρίας και της ανικανότητας της πολιτείας σε μια από τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις της. Και έτσι, η «δεύτερη ευκαιρία» που υπόσχονται οι πολύτιμες αυτές δομές σε ευάλωτες κατά βάση κοινωνικές ομάδες, απειλείται να ακυρωθεί στην πράξη. Αφενός λόγω αυτής καθαυτής της 6μηνης παράτασης στη φοίτηση, αφετέρου λόγω της αβεβαιότητας που εύλογα ανακύπτει για το τι μέλλει γενέσθαι από τις αρχές της επόμενης σαιζόν.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων μας, ανήκει σε ευπαθείς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που υφίστανται έντονο κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση.

Με την απόφαση αυτή στερούνται την ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για να ορθοποδήσουν και ταυτόχρονα λοιδορούνται  γιατί δεν έχουν σταματήσει να δίνουν ανελλιπώς το παρόν από 15 Σεπτεμβρίου 2015 ως όφειλαν.

Το κοινωνικό κράτος οφείλει να είναι σύμμαχός τους στον αγώνα που δίνουν για μια Δεύτερη Ευκαιρία και να μην τους αντιμετωπίζει ως πολίτες Δεύτερης κατηγορίας.

Με την εν λόγω Υπουργική απόφαση, στερούνται της δυνατότητας διεκδίκησης θέσεων εργασίας που προκηρύσσονται αυτή την χρονική περίοδο  από Δήμους και Υπηρεσίες που απαιτούν απολυτήριο Γυμνασίου.

Λόγω αυτής της ανισότητας έναντι προηγούμενων αποφοίτων αποκλείονται από εποχιακές εργασίες αυτής της σαιζόν, από δημόσιες σχολές που χορηγούν πτυχία ειδικότητας, αποκλείονται από την δυνατότητα άμεσης εγγραφής και συνέχισης των σπουδών τους σε επόμενη βαθμίδα (ΕΠΑΛ , σχολές ΟΑΕΔ, λύκειο)

Προς τούτο αιτούνται της τροποποίηση της ως άνω Υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΘ και την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους.

Με την αναφορά αυτή κ. Υπουργέ αιτούμεθα, την αύξηση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος κατά δύο ώρες με αντίστοιχη μείωση των διαλειμμάτων, την διενέργεια Μαθημάτων δύο Σάββατα το μήνα, μάθημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα( από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη και από Τετάρτη μετά το Πάσχα έως και Παρασκευή μετά το Πάσχα) , παράταση του κανονικού προγράμματος μαθημάτων έως τις 29 Ιουνίου.

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας».