Ο Δήμος Κομοτηνής σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 42883/8-06-2015 εγκυκλίου τον Υπουργείού Υγείας για πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό:

1) Ορίζει υπεύθυνη για τον συντονισμό και τις απαιτούμενες δράσεις για την προστασία τον κοινού από τις υψηλές θερμοκρασίες, για το διάστημα από 8/07/2015 έως 15/07/2015, την κ. Μαρία Μερέτη, τακτική υπάλληλο τον Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης τον Δήμου Κομοτηνής (επικοινωνία: 6946796063), με αναπληρώτρια την τακτική υπάλληλο και Προϊσταμένη τον Κέντρου, Κοινωνική Λειτουργό κ. Αρχοντούλα Τσάτσικου (επικοινωνία: 6936817522).

2) Καθορίζει χώρο φιλοξενίας του κοινού για την αποφυγή των επιπτώσεων από τον καύσωνα, την κλιματιζόμενη αίθουσα του Β’ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στο ισόγειο τον Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής, επί της οδού Γρηγορίου Μαρασλή 1.

3) Εφιστά την προσοχή στο κοινό και ιδιαίτερα στις εμπαθείς ομάδες (με αναπνευστικές, καρδιαγγειακές παθήσεις, κ.λπ.), προς αποφυγή δυσάρεστων για την υγεία τους επιπτώσεων, να προσέρχονται στο Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής, όπού Θα βρουν ένα δροσερό και ευχάριστο περιβάλλον.