Κλιμάκιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα μεταβεί στη Σαμοθράκη με σκοπό τη συνδρομή στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των καταστροφών, καθώς και στην άμβλυνση των επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού.

Η ενέργεια αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του ιδρύματος.