Λόγω των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών. 

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλης της χώρας την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.350/53/147271/Ε1/13-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, “για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μίας ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα”. Σημειώνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση της ως άνω άδειας, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο σχολείο τους βεβαίωση συμμετοχής από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή.

Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να διευκολυνθούν, μπορούν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους ως εξής:

  • Οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, πέντε μέρες.
  • Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, τρεις μέρες.
  • Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, δύο μέρες.