Η Τομεακή Επιτροπή Ροδόπης του ΚΚΕ, μετά από ενημέρωση που είχε κλιμάκιό της για τα αποτελέσματα της σύσκεψης για την εκτίμηση της κατάστασης μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης μπαταριών και προϊόντων μολύβδου SUNLIGHT RECYCLING στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, ζητά “οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να μην εκτεθούν σε κίνδυνο για την υγεία τους, χωρίς οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή στην μισθοδοσία τους”.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της τονίζει:

ΚΚΕ ΚΚΕ“Είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες μετρήσεις ατμοσφαιρικής-περιβαλλοντικής ρύπανσης από επιστημονικούς φορείς στον χώρο του εργοστασίου και στη γύρω περιοχή, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής, καθώς επίσης και να διερευνηθούν οι αιτίες της πυρκαγιάς.

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης, σε αποθηκευτικό χώρο του εργοστασίου, και αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής, πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων από έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος και μετά από αυτό.

Θεωρούμε ότι έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στον χώρο του εργοστασίου, με ευθύνη της εργοδοσίας και των κρατικών υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης δεν πρέπει να εκτεθούν σε κίνδυνο για την υγεία τους, χωρίς οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή στην μισθοδοσία τους. Επίσης ο καθαρισμός και η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και μέτρα πρόληψης.

Το εν λόγω ατύχημα, όπως και κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση, αναδεικνύει την ανάγκη διεκδίκησης από τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη βιομηχανικού ατυχήματος, επαγγελματικών ασθενειών, εργατικών ατυχημάτων, προστασίας του περιβάλλοντος, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης”.