– Με ανταγωνιστικό προφίλ.

Συνάντηση εργασίας με το προεδρείο του Συνδέσμου Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και με θέμα τη στήριξη της μεταποίησης και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της, είχε ο Περιφερειάρχης Α.Μ.-Θ. κ. Γιώργος Παυλίδης.

Κατά τη συνάντηση, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:

  1. Την ισόρροπη διαπεριφερειακή ανάπτυξη και ειδικότερα την άρση της μειονεκτικότητας της περιφέρειας Α.Μ-Θ. συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες της χώρας αλλά και με τις γειτονικές περιφέρειες άλλων χωρών. Τονίστηκε η ανάγκη της επακριβούς μέτρησης της μειονεξίας του δευτερογενούς τομέα στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. και των παραγόντων που την προκαλούν. Προς τούτο, υπάρχει σε εξέλιξη πολλαπλώς τεκμηριωμένη μελέτη, με συγκριτικά στοιχεία ανταγωνιστικότητας έναντι όλης της χώρας αλλά και γειτονικών χωρών. Τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση του νέου αναπτυξιακού νόμου και θα κοινοποιηθούν προς την ελληνική κυβέρνηση για τη βελτίωση του στάτους καθώς και του χάρτη των περιφερειακών και κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Τον συντονισμό της Περιφέρειας με τους φορείς του δευτερογενούς τομέα, τους συνδέσμους και τα επιμελητήρια, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της υποβόσκουσας απειλής που αφορά την ανάκτηση – επιστροφή κρατικών ενισχύσεων αναδρομικά από τα οικεία υπουργεία (επιδοτήσεις επιτοκίου και άλλα κίνητρα), που έλαβαν τα τελευταία χρόνια οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανακτήσεις για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτές αλλά σε τυπικές παραλείψεις ενημέρωσης και τεκμηρίωσης των εκάστοτε κεντρικών αρμόδιων υπουργείων.
  3. Tην απαίτηση από την Ε.Ε. της εξίσωσης των προϋποθέσεων εγκατάστασης των επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας αλλά και των όρων ανταγωνισμού των όμορων περιφερειών με αυτή της ΑΜ-Θ.
  4. Tην άμεση επίλυση του προβλήματος της επιβολής προστίμων για παραβίαση των όρων ένταξης όπως όριζε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της κρίσης.
  5. Την άμεση διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς για την εξειδίκευση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με σαφή Περιφερειακή διάρθρωση και κριτήρια δίκαια και ρεαλιστικά.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Έβρου κ. Χρήστος Γιορδαμλής σημείωσε: «Υπάρχει σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό τομέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας τόσο για να γνωστοποιήσουμε τις συνθήκες και τα αντικίνητρα που επικρατούν, ώστε να διασφαλιστεί μία υγιής βάση επιχειρηματικότητας στην περιοχή, όσο και για να συνδράμουμε στον σχεδιασμό του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, διαρθρώνοντας την περιφερειακή διάσταση με κίνητρα ρεαλιστικά και εφικτά για τις επιχειρήσεις των ακριτικών περιοχών που αποτελούν πραγματικό πυλώνα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και απασχόλησης».

Από την πλευρά του ο κ. Παυλίδης ανέφερε: «Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειάς μας είναι η ολοκληρωμένη πολυτομεακή ανάπτυξη. Όλοι οι παραγωγικοί τομείς συμπεριλαμβανομένου και του μεταποιητικού κλάδου πρέπει να αποκτήσουν αναπτυξιακό βάθος. Ο δευτερογενής τομέας της μεταποίησης γενικότερα, επιβάλλεται να είναι ανταγωνιστικός και προσδεδεμένος στην ταυτότητα της περιοχής, στον πλούτο της, στο παραγωγικό και στο ανθρώπινο κεφάλαιό της. Επί δεκαετίες η υστέρησή μας οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους, σε διαφοροποιήσεις ή αποκλεισμούς που επέβαλαν τα σύνορα. Η κρίση έχει πλήξει βαθύτατα τη βιομηχανία της περιοχής. Χρειαζόμαστε επανεκκίνηση. Να στηριχθούν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις και με δίκαιο τρόπο να καλυφθεί η μειονεκτικότητα της περιοχής ως προς την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων που επιβάλλεται να είναι ανταγωνιστικές έναντι των επιχειρήσεων όλης της χώρας αλλά και των γειτονικών χωρών. Υπάρχουν ελλείμματα και νομοθετικές αδικίες και κενά τόσο σε εθνικό όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, που επιβάλλεται να διορθωθούν. Συγκροτημένα, προγραμματισμένα, και βήμα προς βήμα, διεκδικούμε ότι μας αντιστοιχεί στον μεταποιητικό τομέα.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ροδόπης κ. Ιάκωβος Φραντζής, και η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ξάνθης κ. Έλενα Ροφαέλα.