Ένα πρόγραμμα με τεράστια αξία στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομοτηνής.

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, πραγματοποίησε για ακόμα μία χρονιά προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο στα 620 φιλοξενούμενα νήπια των Παιδικών του Σταθμών με το Διόφθαλμο Διαθλασίμετρο (Plusoptix A12R).

Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ κ. Γιάννης Γκαράνης, υπογράμμισε ότι «η ανάγκη για δωρεάν προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο σε μικρότερες ηλικίες έχει τεράστια αξία, εφόσον πολλά παιδιά με προβλήματα στα μάτια δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτά από τους γονείς ή το περιβάλλον, παρά μόνο όταν αρχίσουν το σχολείο, με αποτέλεσμα η επιτυχία για αποκατάσταση της όρασης να είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την ηλικία του παιδιού».